Loading...

Friday

Tayo at ang Kalikasan


Ang ating kalikasan ay isang biyaya ng Poong Maykapal. Bilang isang Pilipino responsibilidad natin na pangalagaan ang ating kalikasan sa loob o labas man ito ng ating bansa. Marapat lamang na ating alagaan ang ating kalikasan sa pamamagitan nang paglilinis ng kapaligiran upang maiwasan natin ang mga kalat sa paligid.

Huwag tayong magtapon ng kahit ano’ng uri ng basura kung saan-saan tulad ng ilog. Marapat lamang na itapon natin sa tamang tapunan ang ating mga basura. Huwag tayong magputol ng puno upang maiwasan natin ang pagbaha kung sakali mang may bagyong dumating.

Iwasan nating magsunog ng plastik o nang kahit anong makakasanhi sa maiitim na usok nang sa gayon ay hindi masira o mabutas ang ating "ozone layer" na magsasanhi ng sobrang init na panahon. Ugaliin rin nating magtanim ng mga puno sa bukirin at mga lugar kung saan may iilang puno.


Pangalagaan natin ang ating kalikasan sapagkat ang kalagayan ng ating kalikasan ang sumisimbolo kung anong klase tayo ng tao.

-Ally Margaret Prado
Loading...