Loading...

Sunday

Kalikasan Huwag Pabayaan


Ang 'likas na yaman' ay yaman na biyaya ng kalikasan tulad ng yamang lupa, yamang gubat, yamang tubig, yamang mineral at enerhiya. Sa yamang tao naman, ito ay ang lakas ng paggawa at ang yamang pisikal, ito naman ay ang makinarya at kapital.

Sa buhay natin bilang kabataan ngayon maraming pagbabago ang nangyayari. Mula sa mga gawain sa pang-araw-araw, mga nakagawiang makabagong teknolohiya na isa ng mahalaga sa buhay natin. Marami na tayong dapat ayusin at asikasuhin. Dahil sa mga bagay na ito, nagkukulang o nawawala na ang pansin natin sa kasalukuyang kalagayan ng ating kalikasan o kapaligiran na ating napapakinabangan. Ganun pa man dapat na hindi ito isawalang bahala at kailangang bigyan ng agarang pansin. Kaya bilang kabataan at binigyang pagkakataong mabuhay ng Maykapal sa mundong ito ay gamitin natin ang sariling kakayanan at lakas para mapangalagaan ang magandang regalong natanggap natin.


Kahit sa simpleng pagtatapon lamang ng mga basura sa tamang basurahan ay isa nang pagpapakita ng magandang simulain ng pagbabago at pangangalaga sa ating kapaligiran.Isa pa rito, ang simpleng pagsali sa mga bayanihan o organisasyong may kinalaman sa pagpapaganda at pagsasaayos ng kapaligiran na  napagkukuhanan ng ating pangangailangan at kapakinabangan. Tayo nang makiisa at gumawa para sa kalikasan!

-Kristine Alaurin Zamudio
Loading...