Loading...

Friday

Kalikasan Ating Ingatan

                       


     Kalikasan, lugar kung saan tayo ay naninirahan. Lugar kung saan tayo ay nakakakuha ng mga kailangan natin upang matugunan ang ating mga pangangailangan. Ngunit paano kung ang kalikasa'ng ating kailangan ay unti-unting inabuso at pinapabayaan?

    Ang kalikasan ang nagbibigay sa atin ng ating mga pangunahing pangangailangan ngunit bakit ating inaabuso at parang tayo pa ang sumisira dito? Bilang isang mamayan dapat natin itong ingatan at pangalagaan dahil kung wala ito wala rin tayo. Alam natin ang mga hindi tamang nangyayari sa ating kapaligiran, mga pagpuputol ng puno na nagsasanhi ng landslide. Pagkakaingin, Pagtatapon ng basura sa kung saan at iba pa.

   Kailangan natin itong pakinabangan dahil tayo rin ang nakikinabang dito.


  -Rochelle Mamplata Onda-
Loading...