Loading...

Monday

Tips Kung Paano Haharapin ang Child Tantrum


Ang pagresolba habang nag-aalburuto o nagta-tantrum ang maliit pang anak ay napakahalaga dahil ang maling pagharap dito ay maaaring makadagdag pa sa problema. Ang ilan sa dahilan nito ay kapag 'di ito kumportable o 'di kaya ay kapag may kinaiinisan. Pero ang karaniwang dahilan ay kapag mayroon isang bagay na gustong makuha. Dinadaan ito sa pag-aalburuto para agad na mabigyan ng pansin ng magulang o sinumang taga-pag-alaga.

Minsan ay nakatutuksong ibigay na lang ang hinihingi ng bata para matigil na ito sa pagsisigaw-sigaw at pag-iyak. Ang mahirap pa ay kapag sa pampublikong lugar ito nag-alburuto. Para nga matigil nga naman ang pag-aalburuto ay pagbibigyan na lang ito. Pero hindi tama ang ganito dahil imbes na sawatain ay binibigyan pa ng reward ang bata. Dahilan din ito para ma-spoiled ang bata, na lahat ng kanyang gusto ay dapat masunod at makuha. Maiisip tuloy ng bata na tama lang ang kanyang ginagawa para na rin makuha ang gusto.

Kapag natapos na ang pag-aalburuto ng bata lahat din ay babalik sa normal. Hindi makatutulong kung pagkatapos agad nito ay saka bibigyan ng reward ang bata. Umakto lang na parang walang nangyari para makita ng bata na lahat ay nananatiling normal. Makatutulong ito para ang bata ay maging kalmado. Makabubuting magpraktis kung paano sasabihin ang "hindi o ayoko." Umpisahan sa bahay ang ganitong paggawai para 'di na ito madala ng bata sa inyong paglabas. Dahil dito ay hindi na uugaliin ng bata na mag-alburuto dahil 'di naman epektibo ang kanyang gawain. Maaari niya rin itong ulit-ulitin pero kapag pinanghawakan mo ang pagsasabi ng hindi, sa huli ay ikaw pa rin ang panalo.

Dapat ding pag-usapan ng mag-asawa kung ano ang gagawin kapag nag-aalburto ang kanilang anak. Pareho dapat nang maging pagtugon dito. Dahil kapag kinunsinte ng isa ang anak ay madedebelop lang lalo ang ganitong pag-uugali. Dapat kakitaan ng bata ang kanyang mga magulang ng consistency para 'di na ito nangungulit pa. Kaya't mahalaga ang pagsusupurtahan ng mag-asawa sa paghrap sa ganitong situwasyon. Pero tandaang ang pag-aalbuto ay normal lang at parte ng pagiging bata. Bilang isang magulang ay isa itong magandang pagkakataon para maturuan ang anak kung paano lalabanan ang mga frustration na lagi niyang nararanasan sa halos araw-araw.
Loading...