Loading...

Thursday

Tips Kung Paano Haharapin ang Costumer Complaints


-Kapag nagreklamo ang kostumer ay huwag personalin. Hindi lang sila masaya sa produkto o sa kumpanya pero hindi sa iyo. Kaya’t imbes na mainis ay humingi ng paumanhin at makipag-kompromiso sa kanila. Halimbawang gusto nilang palitan ang produkto nilang nabili ay palitan na lang ito lalo na’t wala pa namang sira at pasok pa sa araw na puwedeng isoli kapag nagkaroon ng aberya. 

 -Isiping mabuti ka sa iyong trabaho kaya nga’t mayroon kang skill at kaya nga’t nariyan ka at nagtratrabaho.  Ibig sabihin huwag mong hahayaan ang mga kostumer na iparamdam nila sa iyo na wala kang silbi. Kung sakali mang may mapansin kang mali sa iyong trabaho at diskarte ay itama agad ito.

 -Isulat ang  mga reklamo at concern ng mga kostumer. Ipakita sa kostumer na ikaw ay nakikinig kaya nga’t itinatala mo ang kanilang mga problema. Halimbawa namang sa telepono nila ito ipinaparating ay isulat sa papel ang lahat ng detalye ng kanilang problema at ipaliwanag kung paano ito mabibigyan ng solusyon. Kung pare-pareho ang kanilang mga reklamo ay baka nga may mali sa sistema o polisiya ng  kumpanya.  

 -Kapag masyado ng komplikado ang sitwasyon ay huwag mag-aatubiling tawagin na ang iyong supervisor o manager para makasama mo silang makipag-usap sa kostumer. Ipinapakita mo lang sa problemadong kostumer na inaasikaso n’yo talaga siya dahil maraming nag-a-assist sa kanya. Dahil dito ay mapapanatag ang kaniyang loob at makakaasa ng aksyon mula sa inyo.

 -Ugaliin lang na maging kalmado kahit nagtataas na ng boses ang kostumer o kaya’y kapag nagiging hysterical na ito. Relaks lang at huminga ng malalim. Mag-isip lagi ng positibo at huwag hahayaang ma-destruct ng nagagalit na kostumer para maharap ang ganitong kabigat na situwasyon. Kapag nakakitaan ka ng inis ay lalo lang lalala ang problema.

 -Suriing mabuti ang reklamo  ng kostumer pagkatapos nitong umalis. Makabubuting humanap ng mapagsasabihan para maitaboy ang mga negatibong pag-iisip at emosyon na mayroon ka nang sa gayun ay mawala ang tensyong nararamdaman.

  -Kilalalanin at tanggapin na kailangan mong makaharap ang mga kostumer na hindi magaganda ang araw. Maaaring kaya sila madaling mainis ay dala na rin ng problema nila sa bahay at sa iyo lang nila naibaling. Kaya huwag itong pepersonalin dahil ikaw din ang mahihirapan.

 -Laging isaisip na kapag walang kostumer ay wala ka ring trabaho. Sila ang dahilan kung bakit nagpapatuloy pa rin ang isang negosyo. Kahit ba sabihing may mga kostumer talaga na demanding at mareklamo. Kaya dapat lang na igalang ang bawat kostumer maging ano man ang ugali mayroon sila.
Loading...