Loading...

Friday

Paano Malalaman Kung Nagsisinungaling ang Isang Tao?


Nahihirapan ka bang malaman kung nagsisinungaling sa iyo ang isang tao? Puwes narito ang ilang mga palatandaan kung nagsisinungaling sa iyo ang kausap mo.

-Ang taong nagsisinungaling kapag nakikipag-usap ay hindi tumitingin ng diretso sa kausap. Ibig sabihin ay hindi ito sinsero sa kanyang mga sinasabi. Ang mga mata kasi ay nagpapahayag ng ating mga saloobin kaya’ kung titingin siya sa mata ng kausap ay maaaring itong mabuking na nagsisinungaling siya.

-Ang sinungaling kapag ngumiti ay plastik. Dahil bibig lang nito ang gumagalaw at walang ekspresyon ang mga mata. Idinadaan na lang niya sa kunwaring pagngiti ang isang bagay para ‘di isipin ng kausap na apektado siya sa iyong mga itinatanong sa kanya.

-Iba rin ang ekspresyon ng kanyang mukha o ikinikilos sa kanyang sinasabi. Halimbawa, sinasabi niyang hindi siya galit pero nakasimangot naman. O ‘di kaya’y sinasabi niyang hindi siya apektado ng isang bagay pero kapag ‘di ka naman nakatingin ay bubulung-bulong naman.

-Paiba-iba rin ito ng sinasabi kumbaga, wala walang collaboration sa isa’t isa ang kanyang mga salita. Kaya nga sa korte mahalaga ang paggamit ng cross examination para mahuli ang akusado o ang sinasabing biktima kung sila ba ay nagsisinungaling o hindi. May kasabihan nga na sa bibig nahuhuli ang isda. Ang taong nagsasabi kasi ng totoo kahit paikut-ikutin ang mga tanong ay hindi maaaring malito dahil alam niya ang buong pangyayari.

- Kapag tinatanong ang sinungaling ay hindi agad nakasasagot ng mabilis dahil nag-iisip pa ito ng sasabihin. Tapos kapag nagsalita pa ay mayroong “ah…eh…” Mapapansin din na kung saan-saang parte ng katawan nakahawak ang mga kamay tulad sa ilong,lalamunan,bibig at tainga. Kung minsan naman ay limitado lang ang pagkilos ng kanyang mga kamay at balikat na para bang naninigas.Nagpapakita lang ang mga ito ng ‘di pagiging kalmado. Kung minsan kapag nahihirapang sumagot ay pinagpapawisan pa dahil sa nerbiyos at kumukunot ang noo.

-Nariyan din ang kawalan ng pasensiya kapag tinatanong. Dahil imbes na sagutin ng maayos ang itinatanong ay nagiging defensive agad ito at sasabihin agad na “pinag-bibintangan mo ba ako?” Kung hindi naman defensive ay pagkahaba-haba magpaliwanag para lang isipin ng kausap na hindi siya nagsisinungaling. Kahit pa ang hinahanap mo lang na sagot ay “oo at hindi.”

-Mahilig ding magligaw ng kausap ang taong nagsisinungaling. Para makaiwas sa itinatanong mo ay agad nitong babaguhin ang paksa . Para nga naman hindi mo na siya mausisa. Halimbawa namang napanindigann mo ang paksang gusto mong buksan ay paulit-ulit lang ito ng sasabihin at hindi rin direktang sasagutin ang itatanong mo sa kanya. Ibig lang sabihin ay maingat ito at ayaw niyang ipahamak siya ng kanyang dila.

Ngunit kung sanay ng magsinungaling ang isang tao ay mahirap itong kakitaan ng mga bagay na nabanggit. Kalmado na kasi ito dahil napag-aralan na niyang mabuti ang kanyang mga isasagot. Bawat anggulo na posibleng itanong sa kanya ay mayroon na siyang nakahandang mga kasagutan. Maging ang kanyang emosyon ay kanya na ring naikonndisyon. Pero kahit ano pang gawin nitong pagtatago ay malalaman pa rin naman ang totoo. Paano? Eh, ‘di mag-imbistiga ng mabuti. Magtanung-tanong sa mga kakilala malay mo alam nila ang nasa likod ng istorya ng taong nagsisinungaling sa iyo. Ang paghahanap ng katotohanan ay maihahalintulad sa puzzle na kailangan mong pagtagni-tagniin hanggang sa ito ay mabuo.
Loading...