Loading...

Thursday

Batas na Nagbabawal sa Pamamalimos


          Kung mayroon mang pinakamahirap na tao sa mundo ito ay ang mga pulubi. Mistulang nasukol sila ng labis na karalitaan at nawalan na ng kakayahan pang mag-isip para mabuhay nang hindi dumidepende sa limos ng kapwa. Dahil ang maging pulubi ay ang mabuhay sa awa ng iba. Likas kasi sa Pinoy ang maging maawain at matulungin kaya marami ang gustong mamalimos na lang. Ang mga pulubi ay may kanya-kanyang istilo sa pamamalimos para makakuha ng simpatya.

         Mayroong nakahiga sa kalsada habang may katabing lata, meron ding makukulit na kung tawagin ay 'kalabit-penge', ang iba naman ay may dala-dala pang sanggol at ginagamit din ang kanilang kapansanan para kaawaan. Pero kuwidaw ka dahil mayroong mga nagpapanggap na pilay o 'di kaya'y bulag pero nakakakita naman pala. Siyempre, hindi mawawala ang mga bulag na mistulang 'rockstar' habang naggigitara at kumakanta.

             Ngunit ipinagbabawal ng batas ang pamamalimos dahil nakakapagpababa diumano ito ng dignidad ng isang tao. Lalo na sa mga musmos dahil naaabuso ang kanilang karapatang pambata. Nakalulungkot isipin minsan kasi ang magulang pa mismo ang nagtutulak sa anak para mamalimos. Isa pa, tinuturuan nito ang bata na maging palaasa at nadadala niya hanggang sa paglaki. Para sa iba, hindi masisisi ang kahirapan ng isang bansa ang pagkakaroon ng pulubi bagama't mataas talaga ang bilang ng mga pulubi rito. Dahil kahit sa Amerika, na pinakamayamang bansa sa buong daigdig ay mayroon pa ring mga pulubi. Nasa ugali na raw ito ng tao; ito raw ang tunay na trabahong tamad dahil ang manghingi lang ng pera ang alam nilang gawin. Meron kasing mga namamalimos na mas malaki pa ang katawan sa iyo.

           Bakit daw ang ilang may kapansanan ay hindi namamalimos? Maraming mga bulag na marunong magmasahe at marami rin ang mas gustong magkalkal ng basura kaysa mamalimos. Ang masama pa may mga pulubing kapag binibigyan ng pagkain ay ayaw tanggapin, perahin na lang daw. Katanggap-tanggap lang diumano ang pamamalimos kung ang pulubi ay matanda na at 'di na kayang magtrabaho tapos inabandona na ng kanyang pamilya. Pero isa lang ang sigurado, walang mamalimos kung walang nagpapalimos...
Loading...