Loading...

Thursday

Ano ang Autism?


     Ang autism ay isang uri ng developmental disorder kung saan ang taong may taglay nito ay may prolema sa pagsasalita, pakikisalamuha sa iba at sa pag-uugali. Sinasabing maaari itong makuha kapag na-expose sa kemikal ang bata habang nasa loob ng tiyan ng ina at namamana rin.
Walang anumang uri ng examination para matukoy ito bagama't mayroong CT scans para malaman ang pagkakaroon ng depekto sa ventricles ng utak. Nalalaman daw kapag mayroong autismo ang bata sa edad na dalawa hanggang taong gulang base sa ipinapakita nito. Halimbawa, kapag hindi siya natutong magsalita, kumilala ng mga tunog, walang reaksiyon kapag tinatawag at wala ring eye contact kapag kinakausap. Pero huwag munang ipagpalagay agad na may sakit ang bata baka delayed lang ang development nito. Para makasiguro makabubuting ipatingin sa isang developmental pedetrician kapag ganito ang kalagayan ng anak.

       Ang ilan pa sa tanda ng pagiging authestic ay ang pagsasalita ng mga wikang hindi maintindihan, paulit-ulit ng sinasabi o 'yung tinatawag na ecolalia at kapag nanunuod ng TV ay ginagaya ang naririnig na boses. Kapag mayroong gusto at hindi nakuha ay nagwawala. Siyempre, hindi marunong makihalubilo sa iba dahil hindi maka-relate sa kapaligiran. Kaya't ipinapayo ng mga espesiyalista na huwag silang ikulong sa loob ng bahay. Hindi tama na sila ay ikahiya dahil sa pamilya unang nagsisimula ang pagtanggap bago sa ibang tao. Ipasyal-pasyal din sila para matuto ng social interaction.

    Ayon sa survey,ang pagkakaroon ng autism ay sinasabing mas apat na beses na mataas sa mga lalaki kaysa mga babae. Three-fourths sa kanila ay mentally retarded at 60 poriyento ay mayroong IQ score na 50. Ang nakamamangha, marami sa kanila ang may talento o kagalingan sa iba't ibang larangan gaya sa matematika, musika, pagmimemorya, pag-solve sa jigsaw puzzle at iba pa. Sa ibang banda naman, kapag mild lang ang sakit ay mayroon ding magaganda ang academic performance at nakakapagtrabaho pa; medyo kakaiba o weirdo nga lang kung sila ay kumilos. Kung hindi ka marunong tumingin ay hindi mo aakalaing authestic pala ang isang tao dahil sa maayos nilang hitsura. Malaki ang naitutulong ng mga special school para maging normal pa rin ang kanilang pamumuhay lalo't ang autism ay wala nang lunas dahil permanente na ito.
Loading...